Про проект

Керівник проекту – професор Фондового університету Хільдесхайм Ольга Грауман. Науковий керівник – професор Новгородського державного університету ім. Ярослава Мудрого Михайло Певзнер.

Проект розрахований на 3 роки.

Завданнями проекту є:

  • створення в межах міжнародного консорціуму багаторівневої системи підготовки й підвищення кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями (гетерогенність розуміється як розбіжності, які існують між людьми відносно статі, віку, етнічної приналежності, релігії, здоров’я або інвалідності, специфічних ознак особистості тощо);
  • розвиток міжнародної мережі університетів-партнерів, що забезпечує високу якість освіти за рахунок відкритого доступу тих, хто навчається, до кращих навчальних модулів і ресурсів, що є в мережі;
  • розробка модульних тематичних кластерів з проблем гетерогенності для бакалаврату педагогічного профілю; розробка магістерської програми «Освітній менеджмент в гетерогенних організаціях»;
  • проектування модульної програми підвищення кваліфікації педагогів і освітніх менеджерів, які працюють з гетерогенними групами й організаціями;
  • створення міжнародних тандемів наукових керівників аспірантів, які займаються дослідженням педагогіки й менеджменту гетерогенного середовища;
  • формування регіональних спільнот соціальних партнерів з питань інтеграції в соціум проблемних груп населення;
  • створення інклюзивного освітнього середовища у вишах-партнерах.

 

На Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015» (12–14 березня 2015 року) було одержано золоту медаль за конкурсну роботу, що подавалася в номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі», відображала результати реалізації спільного європейського проекту Темпус-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями» в Бердянському державному педагогічному університеті впродовж 2014 року.